301 Redirect / viderekobling – Viderekoble en hjemmeside

301 redirect er den mest søkemotorvennlige måten å redirecte / viderekoble en nettside på. Det er ikke vanskelig å utføre og krever ikke mye kunnskap. Koden «301» blir tolket som «moved permanently» av søkemotorene.

Nedenfor ser du forskjellige koder for forskjellige språk som du kan bruke. Avhengig av om ditt webhotell er på en Linux (PHP, HTML, CGI. .htaccess) eller Windows(ASP, .NET) server

Alt du trenger å gjøre er å legge til koden som passer ditt webhotell i default-index filen din.

PHP Redirect

Header( «HTTP/1.1 301 Moved Permanently» );
Header( «Location: http://www.nytt-domene.no» );
?>

ASP Redirect

<%@ language=»VBScript» %=»»> Response.Status=»301 Moved Permanently» Response.AddHeader «Location»,»http://www.nytt-domene.no/» %>

ASP .NET Redirect

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = «301 Moved Permanently»;
Response.AddHeader(«Location»,»http://www.nytt-domene.no»);
}

Redirecte / viderekoble et gammelt domene til nytt domene med .htaccess

Opprett en fil med navnet .htaccess Filen må legges i ditt dokument rot nivå. Dvs. samme plass hvor du har din index fil. Legg til følgende kode i .htaccess filen.

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.nyttdomene.no/$1 [R=301,L]

rewriterule ^(.*)$ http://www.domene-ditt.no/$1 [r=301,nc]‍

HUSK: Bytt ut nyttdomene.no med domene du ønsker å redirecte / viderekoble trafikken til.

PS: Denne .htaccess redirect / viderekoblingsmetoden virker kun på våre Linux servere.

Redirect / viderekoble www (htaccess redirect)

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
rewritecond % ^domene-ditt.no [nc]
rewriterule ^(.*)$ http://www.domene-ditt.no/$1 [r=301,nc]